સોરઠ દેશને દખણાદે કિનારે, માલણ નદીના કાંઠા ઉપર, મહુવા નામનું બંદર આવેલું છે. અરબી સમુદ્રનાં આસમાની મોજ રાતદિવસ મહુવાની ધરતીનાં વારણાં લીધા કરે છે. દરિયાની

Read More

રામાયણ અને મહાભારત કાળ દરમિયાન પારમાણ્વિક પ્રભાવવાળા મહાવિનાશકારી અસ્ત્રો અને શસ્ત્રો અસ્તિત્વ ધરાવતા હતાં! દુ નિયાનો સૌથી પહેલો એટમ બોમ્બ બન્યો એનું પરીક્ષણ ૧૬ જુલાઈ

Read More

નેતાજીની મોતનું રહસ્ય અમર છે ફૈઝાબાદના સિવિલ લાઇન્સ વિસ્તારમાં રામ ભવન આવેલું છે. ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૮૫ પહેલાં ભાગ્યે જ તેના વિશે કોઇ જાણતું હતું. સાધુ

Read More

હમીદખાન મૂળ પેશાવરનો, પણ રાણપુરમાં સૌ સિપાઈઓનો જમાદાર. ઊંચું પડછંદ શરીર, ઘાટાં દાઢી-મૂઢ, ઉફરી થયેલી મોટી આંખો, ગોળમટોળ કાંડાં અને હૈયાનો સાબૂત આદમી. અળાઉના ધણી

Read More